Usana/oMdala/Owasetyhini okhulelweyo

Ukunyamekela umntu osesichengeni kuqala ngeenkcukacha.

Iintsana, abalupheleyo, nomfazi okhulelweyo bafanele banyanyekelwe yaye bakhuselwe kakuhle.Ukudala indawo engqongileyo ecocekileyo nekhuselekileyo kubaluleke kakhulu.

Ukufudumala wonke umntu ngokunyanisekileyo nangothando.

usana
usana
usana
usana
usana